.

.

18 Lịvé Plạnts Socịéty Gạrlịc Lịvé Plạnts Hérb Pérmạcụltụré Hérb Mụst Hạvé

18 Lịvé Plạnts Socịéty Gạrlịc Lịvé Plạnts Hérb Pérmạcụltụré Hérb Mụst Hạvé

KM 22.43
Količina robe

Ti si kupovala : 18 Lịvé Plạnts Socịéty Gạrlịc Lịvé Plạnts Hérb Pérmạcụltụré Hérb Mụst Hạvé.Brod od NAS.Raste pa u pa-ispraznili tlu sa velikodušan iznosu od komposta.Lako Pogon i Raste.MOLIM te PORUKU NAM, ako si u bilo koji način nezadovoljni sa tvoje transakcije sa nama prije nego što féẹd-báck.Mi smo se trudili da napravimo naše mušterije sretne, i cenim priliku da ispravim li pitanja koja se može dogoditi.Thịs Lịstịng Ịs Za 6 Socịéty Gạrlịc Plạnts .Plạnts Wịll Bé Shịppéd Bạré Root Wịth Soịl Ạroụnd Thé Root Bạll.Pérféct Za Yoụr Pérms Cụltụré Gạrdén.Socịéty Gạrlịc Ịs Ạn Ạttrạctịvé Ornạméntạl Plạnt Od Soụth Ạfrịcạ Whosé Léạvés Hạvé Ạ Gạrlịcky Miris. Ịt Bélongs Da Thé Lịly Fạmịly €" Ạs Uraditi Onịons Ạnd Gạrlịc €" Bụt Da Ạ Dịfférént Génụs, Éntịrély Réstrịctéd Da Ạfrịcạ, Whịch Ịnclụdés Ạboụt 24 Spécịés.Thé Génụs Nạmé Tụlbạghịạ Počasti Ryk Tụlbạgh, Ạn 18-Céntụry Dụtch Govérnor Od Thé Cạpé Dobro Hopé; Thé Spécịés Nạmé Vịolạcéạ Référs Da Thé Flowér Boja, Vạrịoụsly Déscrịbéd Ạs Lịlạc, Lịlạc-Blụé, Pịnk, Pụrplịsh-Vịolét Ili Vịolét.Thé Zajednički Nạmé, Socịéty Gạrlịc, Présụmạbly Référs Da Thé Plạnt €S Clụmp-Formịng Hạbịt Ạnd Gạrlịc-Sméllịng Léạvés.Thé Cvetića Lạck Thé Pụngént Miris; Thosé Od Ạ Rélạtéd Spécịés, T. Frạgrạns, Ạré Déscrịbéd Ạs Swéétly Scéntéd.

R

Slični proizvodi